Nádí šódana

Nádí šódana, tiež známe ako Anulom Vilom, je pránajáma, ktorá využíva pomalé striedavé dýchanie cez každú nosnú dierku. Táto technika má pre telo a myseľ veľa výhod.

Ako pôsobí na myseľ a telo

Nádí šódana ukľudňuje a vyvažuje nervový systém, znižuje krvný tlak, pomáha znížiť tep a zlepšuje sústredenie a jasnosť mysle. Dýchanie touto metódou pomáha vyvažovať dve hemisféry mozgu a energetické kanály v tele.

Tým, že sa sústredíte na dych, ponárate sa do svojej mysle, a dosahujete hlbšie stavy relaxácie a meditácie. Pomalé a uvedomelé dýchanie pomáha ukľudniť telo a myseľ.

Technika

Dve techniky, ktoré sa v tejto pránajame učia, sú plné dychové cvičenie a subtilnejšie, pomalšie dýchanie s malými medzerami medzi nádychom a výdychom. Dýchanie by malo byť bez námahy a nemalo by vás dostať do stavu, keď máte pocit, že sa dusíte alebo sa máte nedostatok dychu. Jedno „kolo“ Nádí šódana predstavuje nádych cez ľavú nosnú dierku, chvíľkové zadržanie dychu, výdych cez pravú dierku. Ďalej nádych cez pravú dierku, zadržanie a následne výdych cez ľavú. 

Kedy praktikovať Nádí šódanu?

Ideálne je praktikovať pred meditáciou na prečistenie energetických dráh, alebo napríklad večer pred spaním, aby sa telo a myseľ ukľudnili. Pre túto a ďaľšie techniky využite našu aplikáciu Breathjoy. Obsahuje množstvo rôznych dýchacích cvičení a meditácií.